Historien om Fjäderholmarna

Fjäderholmarna hör sedan 1982 till Kungliga Djurgårdens Förvaltning och är idag ett av de populäraste utflyktsmålen i Stockholms närhet och ingår i Nationalstadsparken. Läs mer på Fjäderholmarnas hemsida.

Idag finns flera krogar, hantverkare och butiker. Dessutom finns ett museum för skärgårdsbåtar, ett bryggeri, chokladtillverkning med butik samt boulebanor. På midsommar är det traditionsenligt midsommarfirande på ön och i augusti arrangeras matfestivalen Foodstock. Verksamheterna på ön är öppna från maj till september och då trafikeras ön av båtar från Slussen och Nybrokajen (via Nacka Strand). 

Lite historia om Fjäderholmarna och Röda Villan

Fjäderholmarna har en lång restauranghistoria. I slutet av 1600-talet fanns ”Fjäderholms krog” som låg på Stora Fjäderholmen. Här har fiskare och skärgårdsbor stannat för att äta och dricka efter att man hade sålt sina varor i Stockholm. Genom historien har holmarnas betydelse varierat. Under 1860-talet var t.ex. 30 personer bosatta på Fjäderholmarna och holmarna började nu bli populära utflyktsmål. Med ”brännvinskungen” L O Smiths försäljning av sprit på Fjäderholmarna under 1870-talet vallfärdade stockholmarna ut till öarna för att köpa sprit.

Ett viktigt kapitel i Fjäderholmarnas historia och inte minst för Röda Villan skrev Carl August Andersson, även kallad ”Tegel-Anders”.

Carl August Anderson var den som byggde Röda Villan

Det var han som lät bygga Röda Villan och ett stort antal andra byggnader på Fjäderholmarna. Han såg till att restaurangverksamheten på Fjäderholmarna blev ett känt begrepp för alla stockholmare. 1890 fick ”Tegel-Anders” tillstånd av Lidingö kommunalnämnd att driva s.k. ”källarrörelse” på Stora Fjäderholmen och året efter fick han tillåtelse att driva ”Wärdshus och Schweizerirörelse”. 1895 flyttade han med fru och tre barn till Fjäderholmarna från Stockholm.

Under åtta år satsade Tegel-Anders allt för att göra Fjäderholmarna attraktivt för stockholmarna. Tegel-Anders renoverade och byggde till de gamla restauranglokalerna på ön och under hans år som krögare ökade antalet besökare från 10,000 till 35,000/år.

 

Lilian Kvist bodde på Röda Villan 1940-1960, läs hennes berättelse om livet på Fjäderholmarna.

Byggnationer

Tegel-Anders byggde så det knakade; ett flertal uthusbyggnader, tvättstuga, badhus med två bassänger, två kägelbanor, flera s.k. slängkälkar, växthus, han anlade trappor & broar och lät bygga Gula Villan, även kallad ”Doktorsvillan”, intill den gamla eken ”Jenny Linds ek”. Idag finns bara eken kvar på platsen. Den enda byggnad som idag står kvar av de byggnader som Tegel-Anders uppförde är Röda Villan, som blev färdigbyggd 1897. Den byggdes för att hyras ut som sommarnöje och var ursprungligen grönmålad!

Dessvärre satsade Tegel-Anders mycket pengar och energi på att bygga om det ”Danielssonska utsiktstornet” till en restauranginrättning; den berömda Bellevue, som var en restauranginrättning med plats för 700-800 sittande gäster! Dessvärre tog pengarna slut i och med detta projekt och Tegel-Anders gjorde konkurs 1898.

Bostad åt familjer i marinen

Mellan 1918 och 1976 tillhörde Fjäderholmarna marinen och under denna period rådde speciella restriktioner på öarna, som t.ex. landstigningsförbud. Röda Villan blev nu privatbostad åt familjer som jobbade åt marinen. Som mest bodde tre familjer samtidigt i huset!

För de bofasta på holmarna var livet ganska speciellt och det gällde även barnen. 1982 överfördes Fjäderholmarna till Kungliga Djurgårdens Förvaltning som tog över ansvaret och efter ett omfattande renoveringsarbete kunde Stora Fjäderholmen öppnas med restauranger, caféer, hantverkare, museer, gästhamn med mera.

– på Fjäderholmarna

2021 

12-13 juni, 19-20 juni, dagligen från 25 juni till Sep

Besök oss även på Boule & Berså.